Region:Slovakia
Site type:urban area
Created:2010-04-29
Description:
Strom sa nachádza v lesoparku, ktorý je cca 300 metrou vzdialený od školy.
Site ID25758
Participant:Súkromná základná škola (2010)