Region:Norway
Site type:river/stream‚ urban area‚ woodland
Created:2010-04-07
Description:
Avsondret grøntområde ved Nidelvens bredd med store trær, plener og kantvegetasjon.
Site ID25497
Participant:Kjell Brevik (2010)
kart
UTM 7034150 nord, 568851 øst, sone 32