Region:Slovakia
Site type:urban area
Created:2010-04-07
Description:
Je to osamelo stojaci strom,lokalita pri rodinnom dome,
Site ID25490
Participant:Základná škola s materskou školou (2010)