Region:Poland
Site type:school
Created:2010-03-04
Description:
Drzewo (lipa) znajduje się na placu szkolnym w miejscowości Drużbice
Site ID25215
Participant:Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki (2010)