Region:Norway
Site type:farmland
Created:2010-02-03
Description:
Området er på ca 9 mål. Mesteparten er eng og blandingsskog, og resten er plen og hage. Området grenser til dyrka mark (korn), og blandingsskog. Langs den ene grensa går fylkesvei 346, med kornåker på den andre sida av veien.
Site ID24772
Participant:Tove Hamre (2010-2020)
kart
UTM 6653246 nord, 341643 øst, sone 33