Region:Norway
Site type:urban area‚ woodland‚ farmland
Created:2010-02-01
Description:
Rekkehusbebyggelse .med nærhet till blandskog och kulturlandskap
Site ID24166
Participant:Håkan Johansson (2010)