Region:Norway
Site type:river/stream‚ farmland
Created:2010-01-31
Description:
Gårder, og spredt boligbegyggelse. En elv renner gjennom området, som er preget av mange gamle bladtrær, og noe gran.
Site ID22430
Participant:Ole Flesvig (2010-2014, 2016)
kart
UTM 6696319 nord, 624761 øst, sone 32