Region:Sweden
Site type:school
Created:2009-10-04
Description:
Sal 21 en typisk sal för helklassundervisning belägen på andra våningen.
Site ID20238
Participant:Hällaskolan (2009)