Region:Norway
Site type:farmland
Created:2009-06-29
Description:
Solvendte lier med blandingsskog og masse blomsterenger på tørr berggrunn.
Site ID19502
Participant:Kjell Mjølsnes (2009)
kart
UTM 6605878 nord, 475293 øst, sone 32