Region:Norway
Site type:lake
Created:2009-06-07
Description:
Grunn dam i kulturlandskap, rik vegetasjon
Site ID19404
Participant:John Skartveit (2009)
kart
UTM 6563732 nord, 318578 øst, sone 32