Region:Norway
Site type:lake
Length (m):100
Area (m²):5 000
Landcape type:Berørt av turgåere, Lite påvirket naturområde
Created:2002-05-29
Description:
Rundt vannet er det myrterreng. Samtidig er det en del store steiner som ligger rundt og i vannet. Det ser heller ikke ut til at vannet er særlig dypt i og med at det er forholdsvis flatt på sidene.
Vannet har en fin tilførsel av vann og en annen bekk som leder vannet ut igjen.
Site ID1811
Participant:Tårnet skole (2002-2008, 2010-2011, 2013)