Region:Norway
Site type:urban area‚ woodland‚ farmland
Created:2009-01-06
Description:
Lokalisering og miljøbeskrivelse: En teig av åpen lauvblandet furuskog i slett lende beliggende like nord for Oppdal sentrum. Arealet er avgrenset av Gamle Kongeveg i nord, Bjerkevegen i vest, Konglevegen i øst og Bjerkehagen i sør.
Site ID16725
Participant:Kjell Brevik (2009)