Region:Norway
Site type:river/stream
Created:2008-10-21
Description:
Slakt fall ned mot elvemøte. Høy lauvskog rundt.
Site ID16499
Participant:Vøyenenga skole (2008)