Region:Norway
Site type:lake
Created:2008-10-02
Description:
Kulturlandskap, utkantan av et jordet.
Site ID16450
Participant:Breidablikk skole (2008, 2013)
kart
UTM 6744547 nord, 295846 øst, sone 33