Region:Norway
Site type:lake
Landcape type:parkanlegg, Bymiljø
Created:2001-09-15
Description:
Bassenget har tidligere vært en del av byen vannforsyning, trykkbasseng. Bassenget ble uttappet og området ble ryddet og gjort om til park/turområde. Etter tørrleggingen ble så bassenget tappet opp igjen.
Site ID1598
Participant:Steinerskolen Ålesund (1998)
kart
UTM 6930400 nord, 354550 øst, sone 32