Region:Norway
Site type:woodland
Created:2008-08-28
Description:
Bratt solvendt blandingsskogli nedunder høyt solvendt berg, og på kalkrik grunn. Storvokst og gammel skog, med områder dominert av storvokst hengebjørk og osp, med tett oreskog og annen krattskog innimellom. Andre deler av lia er dominert av furu og gran.
Site ID15886
Participant:Svein Bekkum (2008-2011, 2017)
kart
UTM 6839033 nord, 225094 øst, sone 33