Region:Norway
Site type:woodland
Created:2008-08-28
Description:
Varm blandingsskog nedunder solvendt berg inntil ett gammelt nedlagt småbruk som benyttes som beitemark nå. Storvokst og gammel granskog med godt innslag av osp, bjørk, rogn og hegg, noe furu. Med blåbær- og tyttebærlyng i bunnen.
Site ID15885
Participant:Svein Bekkum (2008-2012, 2014-2015, 2017-2018)
kart
UTM 6838612 nord, 217298 øst, sone 33