Region:Norway
Site type:river/stream
Created:2008-08-22
Description:
Sagadammen er et område ca 500 meter fra Maridalsvannet. Det er en større bukt der vannet er noe mer stillestående enn ellers i elva. Det er tett løvvegetasjon land sørøstlige delen av dammen.
Site ID15865
Participant:Kjelsås skole (2008)
kart
UTM 6649034 nord, 599224 øst, sone 32