Region:Norway
Site type:woodland
Created:2007-10-02
Description:
Området ligger på en ås rett bak byggefeltet på Ringvoll. En typisk halvåpen furuås med mye blåbærlyng og mose. Det er her vi har vår "basecamp" med hytte, utedo og naturlige "lekeapparater".
Site ID13275
Participant:Ringvoll barnehage (2007-2008)