Region:Norway
Site type:lake‚ woodland
Created:2007-07-26
Description:
Ganske stort vann omkranset hovedsakelig av furuskog med noe innslag av gran, bjørk, or og selje m.m.
Site ID11630
Participant:Olav Krogsæter (2006-2010, 2012-2014)
kart
UTM 6899720 nord, 469630 øst, sone 32