Region:Norway
Site type:urban area
Created:2007-04-03
Description:
Begygget område med hager helt inntil blandingsskogsbelte(tur- og friområde)
Site ID10744
Participant:Marianne Harg (2007, 2013, 2015-2020)