Region:Norway
Site type:urban area‚ farmland
Created:2007-03-19
Description:
tettbebyggelse med plener, trær og busker
Site ID10620
Participant:Randi Sjursen (2007)