Eurasian Oystercatcher (Haematopus ostralegus)

Subphylum: Vertebrata
Class: Birds (Aves)
Order: Charadriiformes
Family: Haematopodidae
Genus: Haematopus

Forvekslingsarter: Ingen (vanskelig å forveksle)