Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus)

Subphylum: Vertebrata
Class: Birds (Aves)
Order: Passerines (Passeriformes)
Family: Bombycillidae
Genus: Bombycilla

Forvekslingsarter: Ingen (vanskelig å forveksle)