Fisk i ferskvatn
2000-09-08
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Viken, Norway)
European perch (Perca fluviatilis)