Planteregistreringer
2019-06-06
Markaplassen skole
Myr ved Markaplassen skole (Sør-Trøndelag, Norway)
Dolomedes fimbriatus
Bog Myrtle (Myrica gale)
Pinguicula vulgaris
Spermatophyte
Sphagnum