Spring phenology
2018-05-11
Kaland barne- og ungdomsskule
Fonnes (Hordaland, Norway)
2018-05-11 Flowering Macrodonta
2018-05-11 Leaves unrolling goat willow
2018-05-11 Flowering wood anemone
2018-05-11 Flowering Trifolium repens
2018-05-11 Adult bumble-bee
2018-05-11 Flowering Ranunculus acris subsp. acris
2018-05-11 Flowering cuckooflower
2018-05-11 Flowering bilberry
2018-05-11 Leaves unrolling downy birch