Site: Kamenná Poruba

Tree phenology
2015-01-14
Základná škola s materskou školou Kamenná Poruba
Kamenná Poruba (Žilinský kraj, Slovakia)
(Breza biela)
Birch (Betula)