Site: Nižná

SpeciesReg. dateObs. dateLocation
Lime (Tilia sp.)2010-09-242010-09-19Nižná (Žilinský kraj, Slovakia)
Lime (Tilia sp.)2010-09-172010-09-17 Nižná (Žilinský kraj, Slovakia)