Site: "Bjørkholt" Lykkjevegen 11

Fugler ved foringsplassen
2018-01-29
Anne Lise Meisingset
"Bjørkholt" Lykkjevegen 11 (Møre og Romsdal, Norway)
Mealy Redpoll (22)
Great Tit (10)
Blue Tit (8)
Bullfinch (4)
Chaffinch (2)
European Greenfinch (2)
Common Blackbird (2)
Great Spotted Woodpecker (1)