Site: Kamenná Poruba

Tree phenology
2015-04-26
Základná škola s materskou školou Kamenná Poruba
Kamenná Poruba (Žilinský kraj, Slovakia)
(Lipa veľkolistá)
Lime (Tilia)
Tree phenology
2015-04-26
Základná škola s materskou školou Kamenná Poruba
Kamenná Poruba (Žilinský kraj, Slovakia)
(Lipa veľkolistá)
Lime (Tilia)