Site: Dolný Kubín

Tree phenology
2014-06-05
Spojená škola - Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Dolný Kubín (Žilinský kraj, Slovakia)
(breza)
Birch (Betula)