Site: mestská oblasť Čadca

Tree phenology
2010-11-29
Gymnázium Jozefa Miloslava HUrbana
mestská oblasť Čadca (Žilinský kraj, Slovakia)
(dub 3)
Oak (Quercus)