Site: mestská oblasť

Tree phenology
2010-11-29
Gymnázium Jozefa Miloslava HUrbana
mestská oblasť (Žilinský kraj, Slovakia)
(dub 2)
Oak (Quercus)
Tree phenology
2010-11-29
Gymnázium Jozefa Miloslava HUrbana
mestská oblasť (Žilinský kraj, Slovakia)
(dub)
Oak (Quercus)