Site: Łobódż

Tree phenology
2010-08-02
szkoła podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego
Łobódż (Łódzkie, Poland)
(bug)
2010-08-02 All leaves brown or yellow common beech
Tree phenology
2010-11-10
szkoła podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego
Łobódż (Łódzkie, Poland)
(bug)
Common Beech (Fagus sylvatica)