Site: Kaplnka Za Borom

Tree phenology
2010-11-02
ZŠ s MŠ Liesek
Kaplnka Za Borom (Žilinský kraj, Slovakia)
(001)
Lime (Tilia)