Site: Nižná

Tree phenology
2010-09-19
Spojená škola
Nižná (Žilinský kraj, Slovakia)
(lipa111)
2010-09-19 Leaves starting to fall lime
Tree phenology
2010-09-17
Spojená škola
Nižná (Žilinský kraj, Slovakia)
(lipa111)
 
Tree phenology
2010-09-17
Spojená škola
Nižná (Žilinský kraj, Slovakia)
(lipa111)
Lime (Tilia)