Site: "Fengselet"

Animal observations
2010-04-07
Kjell Brevik
"Fengselet" (Sør-Trøndelag, Norway)
Eurasian Oystercatcher (Haematopus ostralegus)