Site: Važec

Tree phenology
2010-04-07
Základná škola s materskou školou
Važec (Žilinský kraj, Slovakia)
(Cinka Panna)
2010-04-07 Buds burst on the tree birch
Tree phenology
2010-04-07
Základná škola s materskou školou
Važec (Žilinský kraj, Slovakia)
(Cinka Panna)
Birch (Betula)