Site: "Dammen" - Skjenaldelva

Animal observations
2009-04-14
Kjell Brevik
"Dammen" - Skjenaldelva (Sør-Trøndelag, Norway)
Beaver (Castor fiber)