Site: 1. Tømmerås 2 Fjellmyra.

Fugler ved foringsplassen
2014-01-25
Oddvar Moa
1. Tømmerås 2 Fjellmyra. (Nord-Trøndelag, Norway)
Willow Tit (8)
Bullfinch (3)
Blue Tit (2)
Great Tit (2)
Hooded Crow (2)
Black-billed Magpie (2)
Coal Tit (1)
Fugler ved foringsplassen
2011-01-29
Oddvar Moa
1. Tømmerås 2 Fjellmyra. (Nord-Trøndelag, Norway)
Mealy Redpoll (17)
European Greenfinch (7)
Great Tit (6)
Black-billed Magpie (6)
Blue Tit (5)
Hooded Crow (4)
Bullfinch (2)
Eurasian Siskin (2)
Willow Tit (1)
House Sparrow (1)
Fugler ved foringsplassen
2010-01-30
Oddvar Moa
1. Tømmerås 2 Fjellmyra. (Nord-Trøndelag, Norway)
Bullfinch (17)
Willow Tit (6)
Great Tit (5)
Coal Tit (3)
Blue Tit (2)
Fugler ved foringsplassen
2010-01-27
Oddvar Moa
1. Tømmerås 2 Fjellmyra. (Nord-Trøndelag, Norway)
Bullfinch (16)
Willow Tit (6)
Great Tit (4)
Blue Tit (3)
Coal Tit (2)
Fugler ved foringsplassen
2009-01-24
Oddvar Moa
1. Tømmerås 2 Fjellmyra. (Nord-Trøndelag, Norway)
European Greenfinch (17)
House Sparrow (12)
Yellowhammer (11)
Great Tit (11)
Blue Tit (10)
Mealy Redpoll (9)
Bullfinch (6)
Willow Tit (5)
Coal Tit (3)
Eurasian Siskin (2)