Site: "Bommen"

BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
1994-12-01
Rødsmyra skole
"Bommen" (Østfold, Norway)
(5)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
1994-12-01
Rødsmyra skole
"Bommen" (Østfold, Norway)
(4)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
1994-12-01
Rødsmyra skole
"Bommen" (Østfold, Norway)
(3)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
1994-12-01
Rødsmyra skole
"Bommen" (Østfold, Norway)
(2)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
1994-12-01
Rødsmyra skole
"Bommen" (Østfold, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
1995-05-26
Rødsmyra skole
"Bommen" (Østfold, Norway)
(1)
Anura
Gasterosteidae
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
1994-05-26
Rødsmyra skole
"Bommen" (Østfold, Norway)
(5)
Anura
Gasterosteidae
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
1994-05-26
Rødsmyra skole
"Bommen" (Østfold, Norway)
(4)
Anura
Gasterosteidae
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
1994-05-26
Rødsmyra skole
"Bommen" (Østfold, Norway)
(3)
Anura
Gasterosteidae
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
1994-05-26
Rødsmyra skole
"Bommen" (Østfold, Norway)
(2)
Anura
Gasterosteidae
BEKKIS: Bunndyr
1995-05-26
Rødsmyra skole
"Bommen" (Østfold, Norway)
(1)
Animalia Samlegruppe
Asellus aquaticus
Bivalvia Samlegruppe
Bivalvia Samlegruppe
Chironomidae
Ephemeroptera Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Gammarus lacustris
Gastropoda Samlegruppe
Gastropoda Samlegruppe
Hirudinea
Oligochaeta
Plecoptera Samlegruppe
Plecoptera Samlegruppe
Simulidae
Tipulidae
Trichoptera Samlegruppe
Trichoptera Samlegruppe
BEKKIS: Bunndyr
1994-05-26
Rødsmyra skole
"Bommen" (Østfold, Norway)
(5)
Animalia Samlegruppe
Asellus aquaticus
Bivalvia Samlegruppe
Bivalvia Samlegruppe
Chironomidae
Ephemeroptera Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Gammarus lacustris
Gastropoda Samlegruppe
Gastropoda Samlegruppe
Hirudinea
Oligochaeta
Plecoptera Samlegruppe
Plecoptera Samlegruppe
Simulidae
Tipulidae
Trichoptera Samlegruppe
Trichoptera Samlegruppe
BEKKIS: Bunndyr
1994-05-26
Rødsmyra skole
"Bommen" (Østfold, Norway)
(4)
Animalia Samlegruppe
Asellus aquaticus
Bivalvia Samlegruppe
Bivalvia Samlegruppe
Chironomidae
Ephemeroptera Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Gammarus lacustris
Gastropoda Samlegruppe
Gastropoda Samlegruppe
Hirudinea
Oligochaeta
Plecoptera Samlegruppe
Plecoptera Samlegruppe
Simulidae
Tipulidae
Trichoptera Samlegruppe
BEKKIS: Bunndyr
1994-05-26
Rødsmyra skole
"Bommen" (Østfold, Norway)
(3)
Animalia Samlegruppe
Asellus aquaticus
Bivalvia Samlegruppe
Bivalvia Samlegruppe
Chironomidae
Ephemeroptera Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Gammarus lacustris
Gastropoda Samlegruppe
Gastropoda Samlegruppe
Hirudinea
Oligochaeta
Plecoptera Samlegruppe
Plecoptera Samlegruppe
Simulidae
Tipulidae
Trichoptera Samlegruppe
Trichoptera Samlegruppe
BEKKIS: Bunndyr
1994-05-26
Rødsmyra skole
"Bommen" (Østfold, Norway)
(2)
Animalia Samlegruppe
Asellus aquaticus
Bivalvia Samlegruppe
Bivalvia Samlegruppe
Chironomidae
Ephemeroptera Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Gammarus lacustris
Gastropoda Samlegruppe
Gastropoda Samlegruppe
Hirudinea
Oligochaeta
Plecoptera Samlegruppe
Plecoptera Samlegruppe
Simulidae
Tipulidae
Trichoptera Samlegruppe
Trichoptera Samlegruppe
1-15 av 87 last»»