Site: Døla

BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Nord-Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Nord-Trøndelag, Norway)
(1)
European eel (Anguilla anguilla)
Brown trout (Salmo trutta)
Triturus
BEKKIS: Bunndyr
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Nord-Trøndelag, Norway)
(1)
Asellus aquaticus
Bivalvia Samlegruppe
Bivalvia Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Gammarus lacustris
Gastropoda Samlegruppe
Gastropoda Samlegruppe
Hirudinea
Oligochaeta
Plecoptera Samlegruppe
Plecoptera Samlegruppe
Trichoptera Samlegruppe
Trichoptera Samlegruppe
BEKKIS: Vi har fått hjelp av
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Nord-Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Oppfølging av bekken
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Nord-Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Forhold for fisk
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Nord-Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Begroing og kantvegetasjon
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Nord-Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Tiltak
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Nord-Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Søppel i og langs bekken
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Nord-Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Vannkvalitet
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Nord-Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Fysiske og kjemiske observasjoner
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Nord-Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Forurensningstilførsler
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Nord-Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Bruk av bekken
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Nord-Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Menneskelige inngrep
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Nord-Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Bunnforhold
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Nord-Trøndelag, Norway)
(1)
 
1-15 av 21 last»»