Site: Døla

BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Trøndelag, Norway)
(1)
European eel (Anguilla anguilla)
Brown trout (Salmo trutta)
Triturus
BEKKIS: Bunndyr
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Trøndelag, Norway)
(1)
Asellus aquaticus
Bivalvia Samlegruppe
Bivalvia Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Ephemeroptera Samlegruppe
Gammarus lacustris
Gastropoda Samlegruppe
Gastropoda Samlegruppe
Hirudinea
Oligochaeta
Plecoptera Samlegruppe
Plecoptera Samlegruppe
Trichoptera Samlegruppe
Trichoptera Samlegruppe
BEKKIS: Vi har fått hjelp av
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Oppfølging av bekken
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Forhold for fisk
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Begroing og kantvegetasjon
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Tiltak
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Søppel i og langs bekken
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Vannkvalitet
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Fysiske og kjemiske observasjoner
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Forurensningstilførsler
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Bruk av bekken
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Menneskelige inngrep
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Trøndelag, Norway)
(1)
 
BEKKIS: Bunnforhold
1995-09-14
Skarpnes skole
Døla (Trøndelag, Norway)
(1)
 
1-15 av 21 last»»