Hällaskolan

Undersøk muggsopp i klasserommet
2009-10-06
Hällaskolan
(Östergötlands län, Sweden)
(Sal 21)