2o Geniko Lykeio Aliveriou

CO2 on the way to school
2009-03-17
2o Geniko Lykeio Aliveriou
(Central Greece, Greece)
0.16 kg CO2
1.2 km
car medium
 
CO2 on the way to school
2009-03-09
2o Geniko Lykeio Aliveriou
(Central Greece, Greece)
 
CO2 on the way to school
2009-03-06
2o Geniko Lykeio Aliveriou
(Central Greece, Greece)
0.14 kg CO2
1.6 km
foot, car medium, bus
 
CO2 on the way to school
2009-03-06
2o Geniko Lykeio Aliveriou
(Central Greece, Greece)
0.76 kg CO2
11 km
bus
 
CO2 on the way to school
2009-03-06
2o Geniko Lykeio Aliveriou
(Central Greece, Greece)
0.83 kg CO2
12 km
bus
 
CO2 on the way to school
2009-03-06
2o Geniko Lykeio Aliveriou
(Central Greece, Greece)
0.35 kg CO2
5 km
bus
 
CO2 on the way to school
2009-03-06
2o Geniko Lykeio Aliveriou
(Central Greece, Greece)
0.76 kg CO2
11 km
bus
 
CO2 on the way to school
2009-03-06
2o Geniko Lykeio Aliveriou
(Central Greece, Greece)
2.63 kg CO2
22 km
taxi, bus
 
CO2 on the way to school
2009-03-06
2o Geniko Lykeio Aliveriou
(Central Greece, Greece)
0.83 kg CO2
12 km
bus
 
CO2 on the way to school
2009-03-06
2o Geniko Lykeio Aliveriou
(Central Greece, Greece)
2.63 kg CO2
26 km
car medium, bus
 
CO2 on the way to school
2009-03-06
2o Geniko Lykeio Aliveriou
(Central Greece, Greece)
1.89 kg CO2
23.5 km
taxi, bus, minibus
 
CO2 on the way to school
2009-03-06
2o Geniko Lykeio Aliveriou
(Central Greece, Greece)
6.93 kg CO2
68 km
car medium, bus
 
CO2 on the way to school
2009-03-06
2o Geniko Lykeio Aliveriou
(Central Greece, Greece)
0.73 kg CO2
6 km
car medium, bus
 
CO2 on the way to school
2009-03-06
2o Geniko Lykeio Aliveriou
(Central Greece, Greece)
2.42 kg CO2
35 km
bus
 
CO2 on the way to school
2009-03-06
2o Geniko Lykeio Aliveriou
(Central Greece, Greece)
3.42 kg CO2
39 km
taxi, bus, minibus
 
1-15 av 32 last»»