Registrations

««første 11051-11100 av 11135 last»»
Tindlund barneskole
Østfold, Norway
Registrations: 50 show
Most recent registration: 2017-11-17
Kartkoordinater mangler
Tindlund ungdomsskole
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2003-10-10
Kartkoordinater mangler
tjennetjenn
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2004-09-09
Kartkoordinater mangler
Tunevannet
Østfold, Norway
Registrations: 2 show
Most recent registration: 2003-11-25
Kartkoordinater mangler
Ullerøy
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2003-10-10
Kartkoordinater mangler
Valaskjold
Østfold, Norway
Registrations: 10 show
Most recent registration: 2006-10-27
Kartkoordinater mangler
Ørretdammen
Østfold, Norway
Registrations: 2 show
Most recent registration: 2004-06-02
Kartkoordinater mangler
Dragehullet
Østfold, Norway
Registrations: 3 show
Most recent registration: 2007-09-11
Kartkoordinater mangler
Kirkelund skole
Østfold, Norway
Registrations: 2 show
Most recent registration: 2002-09-13
Kartkoordinater mangler
Skoleplassen
Østfold, Norway
Registrations: 10 show
Most recent registration: 2006-10-27
Kartkoordinater mangler
Fagerhøy
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2016-10-21
Kartkoordinater mangler
Grååsveien 49
Østfold, Norway
Registrations: 2 show
Most recent registration: 2019-02-03
Kartkoordinater mangler
Hovin skole
Østfold, Norway
Registrations: 57 show
Most recent registration: 2018-09-26
Kartkoordinater mangler
Hovin skole
Østfold, Norway
Registrations: 47 show
Most recent registration: 2015-10-24
Kartkoordinater mangler
Hyllibekken
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2013-09-13
Kartkoordinater mangler
Hylligrava
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2014-04-04
Kartkoordinater mangler
Båstad
Østfold, Norway
Registrations: 8 show
Most recent registration: 2012-06-05
Kartkoordinater mangler
Båstad skole
Østfold, Norway
Registrations: 22 show
Most recent registration: 2011-10-04
Kartkoordinater mangler
Fjeldberg i Båstad
Østfold, Norway
Registrations: 3 show
Most recent registration: 2008-04-29
Kartkoordinater mangler
Furuberget, Tosebygda
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2008-04-10
Kartkoordinater mangler
Håtjern
Østfold, Norway
Registrations: 2 show
Most recent registration: 2016-10-30
Kartkoordinater mangler
Jorde sør for Søndre Hov gård
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2008-02-29
Kartkoordinater mangler
Nordli
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2008-04-10
Kartkoordinater mangler
Sandstangen sør
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2008-04-03
Kartkoordinater mangler
Skjønhaug
Østfold, Norway
Registrations: 2 show
Most recent registration: 2008-05-07
Kartkoordinater mangler
Tosebygda
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2008-04-15
Kartkoordinater mangler
Engsbekken
Østfold, Norway
Registrations: 5 show
Most recent registration: 2002-05-30
Kartkoordinater mangler
Folkestad
Østfold, Norway
Registrations: 4 show
Most recent registration: 2019-03-27
Kartkoordinater mangler
Folkestadbekken / Hobbølelva
Østfold, Norway
Registrations: 4 show
Most recent registration: 2004-06-01
Kartkoordinater mangler
Folkestadbekken i jordbrukslandskap
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2004-06-01
Kartkoordinater mangler
Folkestadbekken i skog
Østfold, Norway
Registrations: 4 show
Most recent registration: 2004-06-01
Kartkoordinater mangler
Gylderdammen
Østfold, Norway
Registrations: 4 show
Most recent registration: 2019-01-27
Kartkoordinater mangler
Hobølelva
Østfold, Norway
Registrations: 30 show
Most recent registration: 2004-06-01
Kartkoordinater mangler
Kirkebygden barne- og ungdomsskole
Østfold, Norway
Registrations: 36 show
Most recent registration: 2019-03-27
Kartkoordinater mangler
Kirkebygden barne- og ungdomsskole
Østfold, Norway
Registrations: 10 show
Most recent registration: 2019-03-13
Kartkoordinater mangler
Lundem
Østfold, Norway
Registrations: 5 show
Most recent registration: 2007-09-28
Kartkoordinater mangler
Rusvik
Østfold, Norway
Registrations: 2 show
Most recent registration: 2009-05-18
Kartkoordinater mangler
Rødi
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2009-05-18
Kartkoordinater mangler
Sperrebotn
Østfold, Norway
Registrations: 3 show
Most recent registration: 2010-09-17
Kartkoordinater mangler
Svinna
Østfold, Norway
Registrations: 5 show
Most recent registration: 2002-05-30
Kartkoordinater mangler
Svinndal
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2010-09-28
Kartkoordinater mangler
Svinndal og omegn
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2002-09-20
Kartkoordinater mangler
Svinndal skole
Østfold, Norway
Registrations: 35 show
Most recent registration: 2018-09-27
Kartkoordinater mangler
Svinndal skole
Østfold, Norway
Registrations: 136 show
Most recent registration: 2018-09-21
Kartkoordinater mangler
Sæbyvannet
Østfold, Norway
Registrations: 10 show
Most recent registration: 2007-09-28
Kartkoordinater mangler
Ved Svinndal kirke
Østfold, Norway
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2013-09-25
Kartkoordinater mangler
Snäckeskolan
Örebro län, Sweden
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2009-10-06
Kartkoordinater mangler
Ekeby skola
Örebro län, Sweden
Registrations: 1 show
Most recent registration: 2009-10-06
Kartkoordinater mangler
Fylsta skola
Örebro län, Sweden
Registrations: 2 show
Most recent registration: 2009-10-07
Kartkoordinater mangler
Vialundskolan
Örebro län, Sweden
Registrations: 5 show
Most recent registration: 2009-10-08
Kartkoordinater mangler
««første 11051-11100 av 11135 last»»