miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Vannressurser > Er vatnet vårt surt? > View results > Er vatnet vårt surt?

Not logged in.

Log in / register

Er vatnet vårt surt?


Participant:Kaupanger skuleParticipants page
Site:Kaupangerelva (Sogndal, Sogn og Fjordane)Site page
Station:Impen (3)
Date:2001-06-13All dates

MeasuredValueUnitMethod
Kva er surleiksgraden i vatnet?6.6pHpH-måling med pH-komparator