miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Biologisk mangfold > Plankton i ferskvatn > View results > Plankton i ferskvatn

Not logged in.

Log in / register

Plankton i ferskvatn


Participant:Lianvatnet skole/Skoleavdelingen Bup-KlinikkParticipants page
Site:Lianvatnet (Trondheim, Sør-Trøndelag)Site page
Date:2008-09-10All dates
Carried out by:rødgrønt

Vitenskapelig navnNorsk navnMengdeKilde
ChlorophyceaeGrønnalgerSjeldanDeltakeren
BacillariophyceaeKiselalgerSjeldanDeltakeren
DinophyceaeFureflagellaterSjeldanDeltakeren
AcariMiddVanlegDeltakeren
Macrothricidae SjeldanDeltakeren
RotiferaHjuldyrVanlegDeltakeren

Vis informasjon om artene

MeasuredValueUnitMethod
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Horisontaltrekk50mLengdemåling
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Maskevidd25micrometerMaskeviddmåling
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Håvdiameter20cmDiametermåling
Dyreplankton: Maskevidd125micrometerMaskeviddmåling
Dyreplankton: Lengd, horisontalt håvtrekk50mLengdemåling
Dyreplankton: Håvdiameter30cmDiametermåling
QuestionAnswer
Blir det drive kultivering eller anna tilrettelegging for å styrkje fiskebestandane i vatnet?Det ble satt ut mort for ca 30 år siden