miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Biologisk mangfold > Plankton i ferskvatn > View results > Plankton i ferskvatn

Not logged in.

Log in / register

Plankton i ferskvatn


Participant:Lianvatnet skole/Skoleavdelingen Bup-KlinikkParticipants page
Site:Lianvatnet (Trondheim, Sør-Trøndelag)Site page
Date:2008-09-09All dates
Carried out by:Blått

Vitenskapelig navnNorsk navnMengdeKilde
ChlorophyceaeGrønnalgerSjeldanDeltakeren
DinophyceaeFureflagellaterVanlegDeltakeren
DaphniaDafnierSjeldanDeltakeren
RotiferaHjuldyrVanlegDeltakeren

Vis informasjon om artene

MeasuredValueUnitMethod
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med vasshentar: Prøve teken i overflata0mDybdemåling
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med vasshentar: Blanda prøve ned til4mDybdemåling
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Horisontaltrekk100mLengdemåling
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Vertikaltrekk frå4mDybdemåling
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Maskevidd25micrometerMaskeviddmåling
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Håvdiameter20cmDiametermåling
Dyreplankton: Maskevidd25micrometerMaskeviddmåling
Dyreplankton: Lengd, horisontalt håvtrekk100mLengdemåling
Dyreplankton: Håvdiameter20cmDiametermåling
Dyreplankton: Vertikalt håvtrekk frå4mDybdemåling
QuestionAnswer
Blir det drive kultivering eller anna tilrettelegging for å styrkje fiskebestandane i vatnet?Mort ble satt ut på slutten av 1970 tallet
Har de fanga andre dyr som beiter på planktonet ?Mort, calanoide og cyclopoide hoppekreps, Bosmina