miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Biologisk mangfold > Plankton i ferskvatn > View results > Plankton i ferskvatn

Not logged in.

Log in / register

Plankton i ferskvatn


Participant:Vang barne- og ungdomsskuleParticipants page
Site:Moloen ved skolen (Vang, Oppland)Site page
Date:2015-09-07»All dates
Carried out by:Forskning i praksis

Vitenskapelig navnNorsk navnMengdeKilde
Ceratium sp. SjeldanDeltakeren
Polyphemus pediculus SjeldanDeltakeren
AcariMiddSjeldanDeltakeren
Bosmina SjeldanDeltakeren
DaphniaDafnierSjeldanDeltakeren
Bythotrephes SjeldanDeltakeren
Leptodora SjeldanDeltakeren
Calanoida SjeldanDeltakeren
Cyclopoida SjeldanDeltakeren
EphemeropteraDøgnfluerSjeldanDeltakeren
RotiferaHjuldyrSjeldanDeltakeren
Conochilus DominerandeDeltakeren
Mysis SjeldanDeltakeren

Vis informasjon om artene

MeasuredValueUnitMethod
Dyreplankton: Maskevidd100micrometerMaskeviddmåling
Dyreplankton: Håvdiameter20cmDiametermåling